Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho các chữ số: 0; 1; 3; 5. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số ?


Trả lời: Lập được ……số

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Các chữ số có thế giống nhau. Và chữ số hàng chục phải khác 0.


Ta có sơ đồ cây:


1_33


Vậy lập được tất cả: 12 số

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy