FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số: 0; 1; 2; 3. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau ?

Trả lời: Lập được …….số

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số có hai chữ số giống nhau lập được là: 11; 22; 33

Vậy có tất cả 3 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy