FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó là số tròn chục bé nhất ? 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Số tròn chục bé nhất là : 10

Số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là : 19; 91; 28; 82; 37; 73; 46; 64; 55.

Có tất cả : 9 số.

Đáp số: 9 số

Bài giải

Số tròn chục bé nhất là : 10

Số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là : 19; 91; 28; 82; 37; 73; 46; 64; 55.

Có tất cả : 9 số.

Đáp số: 9 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy