Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm a biết:


4 x 5 > a – 13 – 6 > 3 x 6 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


4 x 5 > a – 13 – 6 > 3 x 6


20 > a – 13 – 6  > 18


Suy ra:


a – 13 – 6  = 19


a – 13 = 19 + 6


a – 13 = 25


a = 25 + 13


a = 38

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy