FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số  1 ; 20 ; 6 ; 24 ; 9 ; 7. Tính hiệu hai số tự nhiên lớn nhất và bé nhất có 1 chữ số trong dãy số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải :

Số lớn nhất có 1 chữ số : 9

Số bé nhất có 1 chữ số : 1

Hiệu của 2 số là : 9 - 1 = 8

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy