FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số 10 ; 20 ; 30 ; 40 ;50.  Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong dãy số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Số lớn nhất trong dãy số là :50

Số bé nhất trong dãy số là : 10

Tổng hai số là : 50 + 10 = 60

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy