FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số sau 5 ;10 ;15 ;20 ;25 ;30. Tính hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong dãy số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

  Số lớn nhất trong dãy số trên : 30

 Số nhỏ nhất trong dãy số trên là : 5

Hiệu của hai số là : 30 - 5 =25

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy