VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho dãy số  10; 31; 5; 22; 30; 65; 89. Tính  hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất  có hai chữ số trong dãy số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy