FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số  10; 31; 5; 22; 30; 65; 89. Tính  hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất  có hai chữ số trong dãy số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Số lớn nhất có 2 chữ số là : 89

Số bé nhất có 2 chữ số là : 10

 Hiệu là : 89 - 10= 79

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy