Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số  10; 31; 5; 22; 30; 65; 89. Tính  hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất  có hai chữ số trong dãy số đã cho ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Số lớn nhất có 2 chữ số là : 89


Số bé nhất có 2 chữ số là : 10


 Hiệu là : 89 - 10= 79

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy