FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các số: 17; 62; 8; 18; 26; 77; 15. Tính hiệu giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 77

Số nhỏ nhất trong các số đã cho là: 8

Hiệu là: 77 – 8 = 69

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy