VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tính tổng của số bé nhất có hai chữ số và số lớn nhất có hai chữ số đã cho  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy