FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh

99 – 94 + 89 – 84 + 79 – 74 + 69 – 64 = …?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

99 – 94 + 89 – 84 + 79 – 74 + 69 – 64

= ( 99 – 94 ) + ( 89 – 84 ) + ( 79 – 74 ) + ( 69 – 64 )

= 5 + 5 + 5 + 5

= 20

Đáp số: 20

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy