FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh:

21 – 23 + 25 – 27 + 29 – 31 + 33 – 35 + 37 – 39 + 41 =… ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

21 – 23 + 25 – 27 + 29 – 31 + 33 – 35 + 37 – 39 + 41

= 41 – 39 + 37 – 35 + 33 – 31 + 29 – 27 + 25 – 23 + 21

= ( 41 – 39 ) + ( 37 – 35 ) + ( 33 – 31 ) + ( 29 – 27 ) + ( 25 – 23 ) + 21

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 21

= 31

Đáp số: 31

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy