FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh

31 – 33 + 35 – 37 + 39 – 41 + 43 – 45 + 47 – 49 + 51 =… ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

31 – 33 + 35 – 37 + 39 – 41 + 43 – 45 + 47 – 49 + 51

= 51 – 49 + 47 – 45 + 43 – 41 + 39 – 37 + 35 – 33 + 31

= ( 51 – 49 ) + ( 47 – 45 ) + ( 43 – 41 ) + ( 39 – 37 ) + ( 35 – 33 ) + 31

= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 31

= 41

Đáp số: 41

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy