FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh

10 – 14 + 18 – 22 + 26 – 30 + 34 – 38 + 42 – 46 + 50 = …?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

10 – 14 + 18 – 22 + 26 – 30 + 34 – 38 + 42 – 46 + 50

= 50 – 46 + 42 – 38 + 34 – 30 + 26 – 22 + 18 – 14 + 10

= ( 50 – 46 ) + ( 42 – 38 ) + ( 34 – 30 ) + ( 26 – 22 ) + ( 18 – 14 ) + 10

= 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 10

= 30

Đáp số: 30

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy