FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh

11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 = … ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19

= ( 11 + 19 ) + ( 12 + 18 ) + ( 13 + 17 ) + ( 14 + 16 ) + 15

= 30 + 30 + 30 + 30 + 15

= 135

Đáp số: 135

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy