FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh

30 - 1 +  6 -  7 +  12 -  13 + 18 – 19 + 24 -  25 = …?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

30 - 1 +  6 -  7 +  12 -  13 + 18 – 19 + 24 -  25

= 30 – 25 + 24 – 19 + 18 – 13 + 12 – 7 + 6 – 1

= ( 30 – 25 ) + ( 24 – 19 ) + ( 18 – 13 ) + ( 12 – 7 ) + ( 6 – 1 )

= 5 + 5 + 5 + 5 + 5

= 25

Đáp số: 25

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy