FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính nhanh

11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 = …?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19

= 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 + 11

= ( 19 – 18 ) + ( 17 – 16 ) + ( 15 – 14 ) + ( 13 – 12 ) + 11

= 1 + 1 + 1 + 1 + 11

= 15

Đáp số: 15

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy