Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số lớn nhất mà khi đem nhân số đó với 4 vẫn nhỏ hơn 35?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số đó phải nhỏ hơn 9 vì 9 x 4 = 36 > 35


Số lớn nhất nhỏ hơn 9 là số 8.


Ta có: 8 x 4 = 32 < 35


Vậy số cần tìm là 8

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy