FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 6; 14; 22; 30; 38…..số hạng thứ 7 của dãy số là : …… ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

6 + 8 = 14

14 + 8 = 22

22 + 8 = 30

30 + 8 = 38

Quy luật: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với 8.

Dãy số là : 6; 14; 22; 30; 38; 46; 54; …..

Số hạng thứ 7 của dãy là : 54

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy