VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số : 2; 5; 10; 17; 26; …..số hạng thứ 8 của dãy số là : ….. ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Nhận xét :

2 + 3 = 5

5 + 5 = 10

10 + 7 = 17

17 + 9 = 26

Quy luật: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với dãy số lẻ liên tiếp tăng dần từ 3.

Dãy số là: 2; 5; 10; 17; 26; 37; 50;65 ….

Số hạng thứ 8 của dãy là : 65

Đáp số : 65

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy