FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 2; 5; 10; 17; 26; …..số hạng thứ 8 của dãy số là : ….. ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

2 + 3 = 5

5 + 5 = 10

10 + 7 = 17

17 + 9 = 26

Quy luật: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với dãy số lẻ liên tiếp tăng dần từ 3.

Dãy số là: 2; 5; 10; 17; 26; 37; 50;65 ….

Số hạng thứ 8 của dãy là : 65

Đáp số : 65

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy