FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 3; 8;13;18; 23; ….. số hạng thứ 7 của dãy số là : …… ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

3 + 5 = 8

3 + 5 = 8

8 + 5 = 13

13 + 5 = 18

18 + 5 = 23

Quy luật : Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với 5.

Dãy số là : 3; 8; 13; 18; 23; 28; 33; 38……

Số hạng thứ 7 của dãy là : 33

Đáp số: 33

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy