Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số : 3; 6; 10; 15; 21;…… số hạng thứ 8 của dãy số là :……?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Nhận xét :


3 + 3 = 6


6 + 4 = 10


10 + 5 = 15


15 + 6 = 21


Quy luật : Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với dãy số tăng dần từ 3.


Dãy số là: 3; 6; 10; 15; 21; 28; 36; 45; …..


Số hạng thứ 8 của dãy là : 45


Đáp số: 45

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy