FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 3; 6; 10; 15; 21;…… số hạng thứ 8 của dãy số là :……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

3 + 3 = 6

6 + 4 = 10

10 + 5 = 15

15 + 6 = 21

Quy luật : Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với dãy số tăng dần từ 3.

Dãy số là: 3; 6; 10; 15; 21; 28; 36; 45; …..

Số hạng thứ 8 của dãy là : 45

Đáp số: 45

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy