FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 1; 3; 6; 10; 15…… số hạng thứ 7 của dãy số là ……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

1 + 2 = 3

3 + 3 = 6

6 + 4 = 10

10 + 5 = 15

Quy luật : Số liền sau bằng số liền trước cộng với dãy số tăng dần từ 2.

Dãy số là: 1; 3; 6; 10; 15; 21; 28; 36; ….

Số hạng thứ 7 của dãy là : 28

Đáp số: 28

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy