FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 1; 4; 9; 16; 25; …….số hạng thứ 6 của dãy là ……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

1 + 3 = 4

4 + 5 = 9

9 + 7 = 16

16 + 9 = 25

Quy luật của dãy là : Số liền sau bằng số liền trước cộng với dãy số lẻ tăng dần từ 3.

Dãy số là : 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49…….

Số hạng thứ 6 của dãy là : 36

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy