FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 100; 93; 86; 79; 72; ….. số hạng thứ 7 của dãy số là :….. ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

93 = 100 – 7

86 = 93 – 7

79 = 86 – 7

72 = 79 - 7

Quy luật: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước trừ đi 7.

Dãy số là : 100; 93; 86; 79; 72; 65; 58; 51; …..

Số hạng thứ 7 của dãy là : 58

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy