Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số : 1; 3; 4; 7; 11; 18 ………..số hạng thứ 8 của dãy số là ……?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Nhận xét :


1 + 3 = 4


3 + 4 = 7


4 + 7 = 11


7 + 11 = 18


Quy luật:  Số hạng liền sau bằng tổng hai số hạng liền trước nó.


Dãy số là : 1;3; 4; 7; 11; 18; 29; 47; 76; ……


Số hạng thứ 8 của dãy số là : 47


Đáp số: 47

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy