FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số: 11; 22; 33; 44; 55; 66; ……số hạng thứ 9 của dãy số là ……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

22 = 11 + 11

33 = 22 + 11

44 = 33 + 11

55 = 44 + 11

66 = 55 + 11

Quy luật : Số sau bằng số trước cộng với 11.

Dãy số là : 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99; ….

Số hạng thứ 9 là : 99

Đáp số: 99

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy