FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số: 0; 5; 10; 15; 20; …… số hạng thứ 8 của dãy số là :……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

0 + 5 = 5

5 + 5 = 10

10 + 5 = 15

15 + 5 = 20

Quy luật của dãy là : Số liền sau bằng số hạng liền trước cộng với 5.

Dãy số là : 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; …..

Số hạng thứ 8 của dãy số là : 35

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy