Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số: 1; 3; 5; 7; 9; 11;……số hạng thứ 10 của dãy số là ……..?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Nhận xét :


1 + 2 = 3


3 + 2 = 5


5 + 2 = 7


7 + 2 = 9


9 + 2 = 11


Quy luật: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với 2.


Dãy số là: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19 ; 21; …..


Số hạng thứ 10 của dãy là : 19


Đáp số: 19

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy