FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số: 1; 3; 5; 7; 9; 11;……số hạng thứ 10 của dãy số là ……..?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

1 + 2 = 3

3 + 2 = 5

5 + 2 = 7

7 + 2 = 9

9 + 2 = 11

Quy luật: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với 2.

Dãy số là: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19 ; 21; …..

Số hạng thứ 10 của dãy là : 19

Đáp số: 19

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy