FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số 1; 2; 3; 5; 8; 13; ……số hạng thứ 8 của dãy số là …….?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

5 + 8 = 13

Quy luật : Số hạng liền sau bằng tổng 2 số hạng liền trước nó.

Dãy số là: 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; …..

Số hạng thứ 8 của dãy số là : 34

Đáp số: 34

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy