FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37…….. số hạng thứ 8 của dãy số là …….?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

1 + 2 + 3 = 6

2 + 3 + 6 = 11

3 + 6 + 11 = 20

6 + 11 + 20 = 37

Quy luật : Số hạng liền sau bằng tổng của 3 số hạng liền trước nó.

Dãy số là : 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; 68; …….

Số hạng thứ 8 của dãy là : 68

Đáp số: 68

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy