FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 1; 2; 6; 11; 20; ……..số hạng thứ 7 của dãy đã cho là ……?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

1 + 2 + 3 = 6

2+ 6 + 3 = 11

6 + 11 + 3 = 20

Quy luật : Số liền sau bằng 2 số liền trước cộng với 3.

Dãy số là; 1; 2; 6; 11; 20; 34; 57; ….

Số hạng 7 của dãy số là : 57

Đáp số : 57

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy