FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 90; 86; 82; 78; ….. số hạng thứ 7 của dãy là ………?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét :

90 – 4 = 86

86 – 4 = 82

82 – 4 = 78

Quy luật: Số liên sau bằng số liền trước trừ đi 4.

Dãy số là : 90; 86; 82; 78; 74; 70; 66;  …..

Số hạng thứ 7 của dãy là : 66

Đáp số: 66

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy