VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho dãy số : 90; 86; 82; 78; ….. số hạng thứ 7 của dãy là ………?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Nhận xét :

90 – 4 = 86

86 – 4 = 82

82 – 4 = 78

Quy luật: Số liên sau bằng số liền trước trừ đi 4.

Dãy số là : 90; 86; 82; 78; 74; 70; 66;  …..

Số hạng thứ 7 của dãy là : 66

Đáp số: 66

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy