FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho dãy số : 1; 4 ; 7 ; 10…. Số hạng thứ 6 của dãy số là ……… ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Nhận xét:

4 = 1 + 3

7 = 4 + 3

10 = 7 + 3

Quy luật: Số liền sau bằng số liền trước cộng với 3.

Dãy số là: 1, 4, 7, 10, 13, 16……..

Vậy số hạng thứ 6 của dãy số là 16

Đáp số: 16

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy