FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 2 + 6 + 10 +....+ 18 + 22 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 4 .

Tổng đầy đủ là :

A = 2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22

    = ( 2 + 18 ) + ( 6 + 14 ) + 10 + 22    

    = 20 + 20 + 10 + 22  = 72

Đáp số: 72

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy