FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 1 + 4 + 7 + ...+ 19 + 22 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 3 .

Tổng đầy đủ là :

A = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22

    = ( 1 + 19 ) + ( 4 + 16 ) + ( 7 + 13 ) + 10 + 22

    = 20 + 20 + 20 + 10 +  22 = 92

Đáp số: 92

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy