FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 3 + 6 + 9 + ...+  21  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 3 .

Tổng đầy đủ là :

A = 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21

    = ( 9 + 21 ) + ( 12 + 18 ) + 3 + 6 + 15

    = 30 + 30 + 9 + 15 = 84

Đáp số: 84

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy