FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 9 + 10 +...+ 12+ 13 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 1.

Tổng đầy đủ là :

A = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = ( 9 + 11 ) + 10 + 12 + 13 = 10 +10 + 12 + 13 = 45

Đáp số: 45

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy