FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 5 + 7 + 9 +...+ 15 + 17  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 2 .

Tổng đầy đủ là :

A = 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17

    = ( 5 + 15 ) + ( 7 + 13 ) + ( 9 + 11) + 17

    = 20 + 20 + 20 + 17 =  77

Đáp số: 77

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy