FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 6 + 7 + 8 + ....+ 14  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 1 .

Tổng đầy đủ là :

A = 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+ 12 + 13 + 14

    = ( 6 + 14 ) + ( 7 + 13 ) + ( 8 + 12 ) + ( 9 + 11 ) + 10

    = 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 90

Đáp số: 90

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy