FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 4 + 6 + 8 + .... +14 + 16  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 2 .

Tổng đầy đủ là :

A = 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16

    = ( 4 + 16 ) + ( 6 + 14 ) + ( 8 + 12 ) + 10

    = 20 + 20 + 20  + 10 = 70

Đáp số: 70

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy