Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng : A = 1 + 3 + 5 + ...+ 17 + 19 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 2 .


Tổng đầy đủ là :


A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19


    = ( 1 + 19 ) + ( 3 + 17 ) + ( 5 + 15 ) + ( 7 + 13 ) + ( 9 + 11 )


    = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100


Đáp số: 100

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy