FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho 13 + 7 > 5 x  ……… > 50 : 5

Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Có: 13 + 7 = 20       50 : 5 = 10

13 + 7 > 5 x  ……… > 50 : 5 bằng 20 > 5 x ………> 10

Số thich hợp điền vào chỗ chấm là 3

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy