Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ các số : 0; 1; 3; 5; 7 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn


Các số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là : 10; 13; 15; 17; 30; 31; 35; 37; 50; 51; 53; 57; 70; 71; 73; 75


Có tất cả : 16 số


Đáp số : 16 số

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy