FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ các số : 0; 1; 3; 5; 7 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn

Các số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là : 10; 13; 15; 17; 30; 31; 35; 37; 50; 51; 53; 57; 70; 71; 73; 75

Có tất cả : 16 số

Đáp số : 16 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy