FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

   27 : 3 > …… x 2 > 14 : 2 ?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có: 27 : 3 = 9

          14 : 2 = 7

27 : 3 > ……… x 2 > 14 : 2 bằng 9 > ……… x 2 > 7

Vậy: ……… x 2 = 8 Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 8 : 2 = 4

Đáp số: 4

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy