FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính tổng : A = 2 + 4 + 6 + ....+ 14 + 16 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 2 .

Tổng đầy đủ là :

A = 2 + 4 +6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16

    = ( 2 + 8 ) + (4 + 6 ) + 10 + (14  + 16) + 12

    = 10 + 10 + 10 + 30+ 12  = 72

Đáp số: 72

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy