FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các số : 0; 1; 9. Tính tổng số lớn nhất có 3 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số được viết từ các chữ số đã cho ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn:

Số lớn nhất có 3 chữ số được viết từ các chữ số đã cho là : 910

Số bé nhất có 2 chữ số được viết từ các chữ số đã cho là : 10

Tổng là : 910 + 10 = 920

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy