Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho các chữ số 0; 1; 6 và 8. Hỏi lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đó ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn :


Các số có 3 chữ số khác nhau từ các số đã cho là :


106; 108; 160; 180; 168; 186;


610; 618; 680; 681; 601; 608;


801; 810; 806; 860; 816; 861


Có tất cả 18 số


Đáp số; 18 số

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy