FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 0; 1; 6 và 8. Hỏi lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đó ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Các số có 3 chữ số khác nhau từ các số đã cho là :

106; 108; 160; 180; 168; 186;

610; 618; 680; 681; 601; 608;

801; 810; 806; 860; 816; 861

Có tất cả 18 số

Đáp số; 18 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy