Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho các chữ số 1; 2; 7 và 9. Tính hiệu số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau được viết từ các số đó ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Hướng dẫn :


Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số đã cho : 972


Số bé nhất có 2 chữ số khác nhau được viết từ các số đã cho : 12


Hiệu là : 972 – 12 = 960


Đáp số: 960

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy