FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 1; 2; 7 và 9. Tính hiệu số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau được viết từ các số đó ?

SỐ TỰ NHIÊN

Hướng dẫn :

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số đã cho : 972

Số bé nhất có 2 chữ số khác nhau được viết từ các số đã cho : 12

Hiệu là : 972 – 12 = 960

Đáp số: 960

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy