VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các chữ số 1; 2; 7 và 9. Tính hiệu số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau được viết từ các số đó ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy