VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng : A = 8 + 9 + 10 + ..+ 14 + 15 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải

Quy luật của dãy số trên là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng 1.

Tổng đầy đủ là :

A = 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15

    = ( 8 + 12 ) + ( 9 + 11 ) + 10 + 13 + 14 + 15

    = 20 + 20 + 10 + 13 + 14 + 15 = 92

Đáp số: 92

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy